Pomoc a podpora

Pomoc a podpora

Přestože patříme co do počtu mezi malé organizace, nic nám nebrání v tom, abychom se každoročně účastnili podpory organizací, sdružení a spolků zameřených na charitativní činnost. Případně je naše podpora zaměřena adresně na konkrétní osobu.

Mgr. Tomáš Zahradníček, ředitel školy

Fond Sidus ...vracíme dětem úsměvy

Fond Sidus ...vracíme dětem úsměvy

Žáci i učitelé ZŠ Mžany se pravidelně podílejí nákupem drobných předmětů na spolupráci s neziskovou organizací „Fond Sidus“, která si klade za cíl dlouhodobě podporovat nemocné a potřebné, a to po finanční i materiální stránce.

Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické kliniky UK 2.LF v Praze Motole, Dětské kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům.

Potvrzujeme, že
Základní škola a mateřská škola
Mžany 62, Nechanice, 503 15
se zúčastnila Veřejné sbírky č. S-MHMP/1476620/2015.
Sbírku pořádá společnost Fond Sidus, z.ú.
Pro tuto sbírku výše uvedená škola utržila 583,00 Kč.

Čtení pomáhá

Čtení pomáhá

Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři.
Každý školák, který se zapojí do projektu, tedy i ten mžanský, získá po úspěšném vyplnění testu kredit 50 korun, který věnuje na jeden z nominovaných dobročinných projektů.

Knihy vybírá odborná porota v čele se Zdeňkem Svěrákem.

Charity, na které mohou naši čtenáři přispívat, jsou vybírány ve spolupráci s Fórem dárců, renomovanými neziskovými organizacemi a partnery.

CPK – CHRPA

CPK – CHRPA

Ve školním roce 2015-16 žáci školy podpořili sdružení Chrpa Rokyto (příprava koní pro hiporehabilitaci) příspěvkem ve výši 800,- Kč.

CPK – CHRPA je nestátní, nezávislé a neziskové občanské sdružení zaměřené na jezdecký sport, výchovu mladých koní a hiporehabilitaci.

Hiporehabilitace je moderní metoda, při které využíváme koně – jeho osobnosti a pohybu jeho hřbetu k rehabilitaci pacientů s různými typy nemocí. Slouží ke zlepšení, obnově a stabilizaci duševní a tělesné kondice. Hiporehabilitace má v dnešní době již velmi široké použití a to nejen v medicíně.

Plastová víčka pro Ondřeje

Plastová víčka pro Ondřeje

Víčka pomáhají. Podpora pro postiženého chlapce Ondřeje Duška z Ostrova u Hořic.

V měsíci červnu byla v ZŠ i v MŠ sbírána dětmi plastová víčka, která byla v měsíci červnu (2016) předána jeho matce.

Rodina Duškova plánuje, že za obnos z prodeje víček zaplatí svému synovi ozdravné pobyty v lázních. Ráda by mu také pořídila speciálních pomůcek, které chlapci pomohou výrazně zlepšit život.

Život dětem

Život dětem

Život dětem tímto srdečně a s úctou děkuje
dětem, rodičům a zaměstnancům
Základní a Mateřské školy,
Mžany 62, Nechanice

za účast při sbírce ve školním roce 2018/2019 a finanční částku 740 Kč
získanou prodejem předmětů s logem Život dětem.

Částka bude použita na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů a to konkrétně na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod.

Děkujeme Vám, že nám pomáháte
proměnit dětské slzy v úsměv.
www.zivotdetem.cz

Pomoc a podpora