Provoz mateřské školy

Provoz mateřské školy

 • Provozní doba je od  6:15 do 16:15 hodin.
 • Příchod dětí do MŠ nejpozději do 8:30 hodin.
 • Odchod dětí z prostor MŠ nejpozději do 16:15 hodin.

 

 • Věkové složení  tříd je heterogenní.
 • Stravování je zajištěno ve školní jídelně.
 • Třídy jsou vybaveny edukačními materiály a hrami. K dispozici je tělocvična a výtvarná dílna.
 • K pobytu venku slouží oplocená zahrada s herními prvky a pískovištěm.
 • Mateřská škola zabezpečuje komplexní předškolní vzdělávání  dle školního vzdělávacího plánu, který je v souladu s RVP (Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání).
 • Naší prioritou je zajistit odbornou kvalifikovanou péči o děti prostřednictvím širokého spektra aktivit a vytvořit tak dětem příjemné, rodinné prostředí, do kterého se vždy budou těšit.
JménoFunkceTelefonE-mail
Romana Dvořáková, DiS.Vedoucí učitelka mateřské školy731 004 124
498 773 925
E-mail
Jana HronešováUčitelka MŠ731 004 124
498 773 925
Bc. Michaela ČížkováUčitelka MŠ731 004 124
498 773 925
Lenka KoníčkováŠkolní asistentka v MŠ731 004 124
498 773 925

Organizace dne je přizpůsobena věku dětí a jejich zájmům. Pružně reaguje na aktuální klimatické podmínky a individuální potřeby dětí.

06:15 – 08:00 příchod dětí do mateřské školy, po předchozí dohodě lze dítě přivést déle, škola se zamyká

06:15 – 08:30 ranní hry, individuální práce s jednotlivci nebo s menším počtem dětí, kontrola docházky, spontánní činnosti, úklid hraček

08:30 – 08:45 pohybová aktivita (ve třídě nebo v tělocvičně)

08:45 – 09:10 hygiena, svačina

09:10 – 09:45 řízené a spontánní činnosti

09:45 – 11:15 pobyt venku

11:25 hygiena, oběd

11:45 – 12:05 příprava na odpočinek

12:15 – 13:45 poslech pohádky, odpočinek

13:45 – 14:15 hygiena, odpolední svačina

14:15 – 16:15 odpolední činnosti, hry dětí, opakovací chvilky, dokončení dopolední činnosti, v letních měsících pobyt venku

16:15 uzamčení budovy

  Vložte tento kód: captcha

  Provoz mateřské školy

  X