Aktuality

Omezení provozu škol a školských zařízení k 12. 10. 2020

Omezení provozu škol a školských zařízení k 12. 10. 2020 podle nových krizových opatření vlády – vypsána opatření, která se týkají provozu ZŠ a MŠ Mžany.

Od 12. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 23:59 hod. se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky zakazuje:

– provoz vnitřních sportovišť (včetně osob, které si je pronajímají) – ale je možné je používat na tělocvik pro 1. stupeň základní školy a pro mateřské školy;

– provozování všech volnočasových činností zájmových, výchovných, rekreačních nebo vzdělávacích pro osoby 6-18 let.

Zákaz se nevztahuje na činnost školních družin.

Zákaz se týká „kroužků“ škol

Zákaz zpěvu a sportovní činnosti se netýká mateřských škol.

Zákaz sportovní činnosti se netýká prvního stupně základní školy.