Aktuality

Podpora ukrajinských dětí

Koncem měsíce březen 2022 jsme do naší školy přijali dvě děti uprchlé z válkou zmítané Ukrajiny.

Všem, kteří tyto děti nezjištně podpořili, bychom rádi poděkovali.

Konkrétně

  • rodičům, žákům naší školy, kteří poskytli např. oblečení, svačinky, hračky či zapůjčili jízdní kolo na školní “koloakce”;
  • pedagogům školy za individuální výuku českého jazyka v rozsahu 5 hodin týdně po dobu 3 měsíců;
  • Nadaci WOMEN FOR WOMEN – obědy pro děti ve výši 1 620 Kč/dítě;
  • Nadaci Charta 77 | Konto Bariéry – fond Ukrajina – školní pomůcky ve výši 1 000 Kč/ dítě;
  • Nadaci PPF a Nadaci The Kellner Family Foundation – projekt Učebnice pro Ukrajinu – učebnice češtiny jako cizího jazyka;
  • Obci Sadová a Obci Mžany za financování školního výletu ve výši 390 Kč/ dítě;
  • Vydavatelstvi-eknih.cz (TZ-one) – e-kniha – ukrajinsko-český/ česko-ukrajinský kapesní slovník.